W MultiAgentGo™ usługi finansowe oferujemy szeroki zakres rozwiązań finansowych dla osób indywidualnych i podmiotów gospodarczych.

Rosnące oczekiwania wymuszają nowe sposoby świadczenia usług oraz szerszą współpracę z wiodącymi bankami i przedsiębiorstwami rynku finansowego w celu realizacji planów naszych klientów. Znalezienie odpowiedniego kredytu pochłania wiele czasu i jest sporym wyzwaniem nawet dla kogoś, kto posiada odpowiednią wiedzę. Dlatego korzystanie z usług pośrednika kredytowego jest bardzo popularne ze względu na duży komfort, wygodę i o czym warto pamiętać niejednokrotnie korzystniejszych warunków umowy dla klienta.

Działamy przede wszystkim lokalnie.

Zawsze na wstępie pytamy o wysokość zarobków, rodzaj umowy na podstawie której klient otrzymujesz dochody, wiek, aktualnie zaciągnięte zobowiązania finansowe, wielkość gospodarstwa domowego, miesięczne koszty utrzymania, wysokość kwoty, o którą się stara oraz okres spłaty kredytu lub pożyczki.

Odpowiadając na pytania klient pomaga w ustaleniu zdolności kredytowej oraz określenia maksymalnej kwoty kredytu jaką możesz uzyskać. Jednak bez względu na udzielone informację bank musi sprawdzić sytuację klienta w jednej z baz danych o dłużnikach. Ocenić jego sytuację pod względem innych zaciągniętych zobowiązań oraz przeanalizować jego historię kredytową.

Aby podjąć świadomą decyzję w kwestii kredytu czy pożyczki oraz skutecznie uniknąć niejasnych zapisów w umowach instytucji finansowych wato skorzystać z pomocy jaką oferujemy.