Wypadki w pracy.

Nawet w pracy nie jest się nietykalnym. Licho nie śpi i czyha wszędzie. Złamanie ręki, nogi, skręcenie stawu, a nawet utrata kończyny – to tylko kilka przykładowych wypadków, często mających miejsce właśnie w zakładach pracy. Poniesione podczas zdarzenia urazy mogą na dłuższy czas wyłączyć pracownika z aktywności zawodowej. Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy należy się każdemu, kto podczas wykonywania swojej pracy uległ poważnemu urazowi.

Zadośćuczynienie od pracodawcy – kiedy się należy?

Polskie prawo dość konkretnie definiuje okoliczności wypadku przy pracy. Do zdarzenia musi dojść nagle – umyślne wywołanie urazu automatycznie dyskwalifikuje pracownika z otrzymania jakichkolwiek pieniędzy. Odszkodowanie dla pracownika z OC pracodawcy należy się tylko wtedy, gdy poszkodowany wykonywał rutynowe czynności wynikające z obejmowanego przez niego stanowiska. Dotyczy to również delegacji i innych wyjazdów służbowych. Pracownik nie musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracy.

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek w pracy nie przysługuje wtedy, gdy przyczyną wypadku była nierozważność poszkodowanego. Każda firma posiada swój własny zbiór zasad BHP, który musi być przestrzegany przez wszystkich pracowników. Praca przy skomplikowanych, niebezpiecznych maszynach również wymaga odbycia odpowiedniego szkolenia. Jeżeli pracownik spowodował wypadek i złamał tym samym zasady BHP mając właściwe szkolenia i uprawnienia w tym zakresie, nie należy mu się żadne odszkodowanie za wypadek przy pracy od pracodawcy. Jeżeli poszkodowany oparzył się mimo nakazu noszenia rękawiczek, a właściwy sprzęt był mu dostarczony, lub doznał uraz oka przez brak gogli ochronnych, również nie ma prawa ubiegać się o pieniądze.

Świadczenia są ograniczone również dla poszkodowanych, którzy podczas całego zdarzenia byli nietrzeźwi, np. pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych. Co gorsza – jeżeli doszło do takiej sytuacji – pracodawca ma prawo zwolnić pracownika w trybie dyscyplinarnym, nawet jeżeli przebywa on na zwolnieniu lekarskim.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy?

Załóżmy jednak, że doszło do wypadku, a jego okoliczności pozwalają Ci na staranie się o odszkodowanie z OC pracodawcy. Cała procedura rozpoczyna się już w momencie poinformowania go o całym zdarzeniu. Pracodawca sporządza odpowiedni protokół BHP wypadkowy, w którym znajdują się zeznania poszkodowanego oraz świadków całego zdarzenia. Otrzymasz kopię tego dokumentu – przyda Ci się podczas załatwiania formalności. Podstawowym dokumentem jest protokół BHP i to na jego podstawie nasza firma zgłasza roszczenie do ubezpieczyciela Twojego pracodawcy, jeśli z protokołu wynika wina lub przyczynienie / niedopilnowanie pracodawcy. Pracownik musi podpisać protokół tylko wtedy kiedy jest ZGODNY Z PRAWDĄ. Następnie złóż wniosek o świadczenie do ZUS lub do płatnika składek.

Niezbędne dokumenty do uzyskania roszczenia z tytułu wypadku w pracy:

  • otrzymana od pracodawcy kopię kartę wypadku,
  • zaświadczenie od lekarza o odbytym leczeniu i ewentualnej rehabilitacji,
  • karta informacyjna z udzielenia pierwszej pomocy,
  • oświadczenie osoby, której zgłosiłeś całe zdarzenie (np. pracodawca, kierownik zmiany, brygadzista),
  • potwierdzenie, że odbyłeś wszystkie niezbędne kursy BHP i jeżeli na tym polega Twoja praca – z obsługi maszyn,
  • dane pojazdu (jeżeli doszło do wypadku komunikacyjnego),
  • kopia umowy zawartej z pracodawcą.

Kto wypłaca odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy?

Jeśli do wypadku doszło z winy pracodawcy, lub niedopilnowania przez pracodawcę suma roszczeń odszkodowawczych oraz odszkodowanie za niezdolność do pracy w większości pokryje Towarzystwo Ubezpieczeniowe np. PZU.

Wypadki w pracy to jeden z najczęstszych powodów starania się o odszkodowania. Natłok pracy, stres, niewyspanie się lub pośpiech – to wszystko może doprowadzić do utraty koncentracji lub podwyższonej adrenaliny, co sprzyja pojawianiu się takich zdarzeń.

Wysokość odszkodowania za wypadek lub śmierć w pracy mogą wynosić nawet do kilkuset tysięcy złotych!

Miałeś wypadek przy pracy mimo przestrzegania zasad BHP? Skontaktuj się Europejskim Liderem Odszkodowań. Odszkodowanie za wypadek w pracy z ZUS lub OC pracodawcy pomoże Ci w dojściu do formy sprzed wypadku. Pieniądze przydadzą Ci się, zwłaszcza jeżeli cała sytuacja doprowadziła do kalectwa lub znacznego upośledzenia Twojej sprawności. Nawet jeśli nie jesteś pewien, czy sytuacja w jakiej doszło do zdarzenia może powoduje odpowiedzialność pracodawcy możesz telefonicznie zweryfikować swoją sprawę. Godne odszkodowanie pozwoli ci na przekwalifikowanie zawodowe po wypadku. Opisz nam całą swoją sytuację, a my pokierujemy Cię, co robić dalej. Razem zawalczymy o jak najwyższe odszkodowanie!

Nasi doradcy wyjaśnią Ci BEZPŁATNIE, z których świadczeń masz prawo skorzystać w związku z Twoją szkodą.

Uzyskanie renty po wypadku.

Wypadek to zdarzenie, które ciężko przewidzieć. Może przydarzyć się każdemu podczas drogi do pracy, na zakupy lub nawet podczas relaksującego spaceru. Skutkiem wypadku może być kilka siniaków i ostra wymiana zdań między sprawcą a poszkodowanym. Zdarza się jednak, że poniesione obrażenia zmuszają ofiarę do dłuższego pobytu w szpitalu. Zwiększone potrzeby po rekonwalescencji to podstawa do tego, aby starać się o odszkodowanie lub rentę od sprawcy wypadku. Jak jednak uzyskać pieniądze, które wynagrodzą poszkodowanemu dni spędzone na zwolnieniu lekarskim?

Renta z OC po wypadku – kiedy się należy?

O uzyskanie renty po wypadku z OC może starać się każdy poszkodowany, który w wyniku zdarzenia poniósł trwały uszczerbek na zdrowiu. Najczęstszym urazem upoważniającym do otrzymania pieniędzy jest paraplegia – paraliż dwukończynowy, zazwyczaj dotykający dolnej połowy ciała. Renta wyrównawcza ma na celu nie tylko zwrócenie wszystkich kosztów, które poszkodowany poniósł podczas rekonwalescencji. Regularnie przyznawane pieniądze pokrywają również dalsze koszty leczenia. Renta na zwiększone potrzeby życiowe ma zapewnić poszkodowanemu pokrycie rachunków za drogie leki, prywatne konsultacje z lekarzami, dojazd do klinik oraz zabiegi rehabilitacyjne. Jeżeli w wyniku skutków wypadku chory musi przejść na specjalistyczną dietę, przyznawane pieniądze mogą być przeznaczone także na produkty spożywcze.

Roszczenie o utracony dochód należy się też każdemu poszkodowanemu, któremu odniesione obrażenia uniemożliwiły pracę zarobkową. Otrzymywane z OC sprawcy pieniądze mają na celu zapewnienie mu godnego życia oraz utrzymanie rodziny. Renta po wypadku należy się również rodzinie poszkodowanego, np. dzieciom po śmierci rodzica. Ale w szczególności należy się poszkodowanym ze szczególnie rozległym uszczerbkiem na zdrowiu. W momencie utraty możliwości wykonywania tego samego zawodu możemy rościć o rentę na przekwalifikowanie zawodowe.

Jak uzyskać rentę po wypadku oraz odszkodowanie za utracony dochód?

Istnieją różne rodzaje świadczeń rentownych i możliwości ich uzyskania. Podstawową zasadą w każdym z tych roszczeń jest dokumentacja wskazująca na sytuację przez zdarzeniem oraz wskazanie w jakim stopniu zmieniło się życie poszkodowanego, oraz jakie niesie to za sobą konsekwencje. Odszkodowanie za utracony dochód jest obliczane na podstawie różnicy w zarobkach, które mógłby otrzymać poszkodowany, gdyby nie spotkał go wypadek.

Aby zacząć starać się o jej otrzymanie, należy otrzymać orzeczenie od lekarza-orzecznika ZUS. Otrzymane orzeczenie określające stopień niezdolności poszkodowanego do pracy – należy dołączyć do dokumentacji swojej kariery zawodowej. Starający się o rentę wyrównawczą musi udowodnić, że przez udział w wypadku nie jest w stanie podjąć żadnej pracy – a zwłaszcza tej, do której posiada kompetencje. Na korzyść poszkodowanego przemawia zawsze fakt, że do wykonywania poprzedniego zawodu uprawniały go studia oraz ukończone kursy, jednak nie jest to niezbędne.

Kapitalizacja renty po wypadku – jak uzyskać?

Kapitalizacja renty po wypadku polega na zmianie formy wypłaty pieniędzy. Zamiast comiesięcznego przelewu w wysokości kilkuset złotych, poszkodowany otrzyma jedno świadczenie (często więcej niż milionowe). Aby renta została skapitalizowana, należy przedstawić towarzystwu ubezpieczeniowemu odpowiedni powód. Może być nim chęć otwarcia własnej działalności, rozpoczęcia nowych studiów lub uczęszczania na kursy dokształcające. Kapitalizacja renty po wypadku to rozwiązanie dla tych poszkodowanych, który mimo niepełnosprawności nie chcą marnować swojego potencjału w czterech ścianach swojego domu.

Pozwala również zabezpieczyć należne pieniądze poszkodowanym we własnym zakresie, zainwestować je, a nawet zarabiać więcej na takiej inwestycji niż pozwalałaby comiesięczna wypłata.

Brałeś udział w wypadku, przez który straciłeś możliwość wykonywania swojego zawodu? Skontaktuj się z Europejskim Liderem Odszkodowań. Nasi specjaliści pomogą ci w przygotowaniu całej dokumentacji i będą godnie reprezentować Twoje interesy przed sądem.

Zadzwoń, zapytaj – to nic nie kosztuje, nie jesteś tu sam.

Europejski LIDER Odszkodowań 2jpg
Zdjęcie profilowe Zespołu ELO

Miałeś wypadek? Pozwól sobie pomóc. Zespół ELO.

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.