Odszkodowanie z ubezpieczenia NNW

Doznałeś wypadku i posiadasz ważne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków? Masz polisę grupową albo prywatne ubezpieczenie? Ubezpieczyciel nie chce wypłacić należności? Zgłoś się do nas – pomożemy odzyskać należne Ci odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Czym jest odszkodowanie?

Odszkodowanie ma na celu pokryć wszelkie szkody materialne związane z danym roszczeniem. Zazwyczaj dotyczy ono takich kwestii, jak dojazd do placówek medycznych, rehabilitacja, zakup sprzętów rehabilitacyjnych, specjalna dieta poszkodowanego, koszty pogrzebu, koszt naprawy lub kupna nowego samochodu itd.

Odszkodowanie jest zrekompensowaniem strat materialnych oraz zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę. Oznacza to, że wysokość uzyskanego odszkodowania powinna być adekwatna do rozmiaru powstałej szkody.

Na czym polegają odszkodowania NNW?

NNW to skrót od Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków. W przeciwieństwie do dobrze znanych OC i AC, to ubezpieczenie ma na celu ochronę nie samochodu, lecz jego pasażerów. Dlaczego warto w nie zainwestować? Wyobraź sobie, że z Twojej winy dochodzi do wypadku. Wykupiona przez Ciebie polisa OC zostanie wypłacona poszkodowanemu, aby pokryć poniesione przez niego szkody. Ty natomiast nie otrzymujesz… nic. Dzięki wykupionemu ubezpieczeniu, w przypadku trwałego uszczerbku lub rozstroju zdrowia zarówno Ty jak i Twój pasażer otrzymacie odszkodowanie. Jaka jest jego wysokość? Odszkodowanie po wypadku dla pasażera i kierowcy z tytułu NNW wylicza się na podstawie sumy ubezpieczenia oraz procentowego uszczerbku na zdrowiu.

Zadośćuczynienie – rekompensata za poniesione szkody.

Jeżeli sprawa o odszkodowanie po wypadku dla pasażera zostanie odpowiednio poprowadzona, możliwe jest otrzymanie zadośćuczynienia. Jest to jednorazowe wsparcie finansowe dla osoby poszkodowanej w wypadku. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę dotyczy roszczeń związanych ze sferą niematerialną, fizyczne i psychiczne dolegliwości poszkodowanego, niewymagające wykazania przez poszkodowanego strat finansowych.

Konieczność otrzymania zadośćuczynienia jako dodatku do odszkodowania po wypadku dla pasażera musisz dobrze uargumentować. Jeżeli w wyniku wypadku nie dotarłeś na czas do pracy, opuściłeś wizytę u lekarza lub przegapiłeś ważne spotkanie biznesowe, należy Ci się za to rekompensata. Przygotuj więc dokument, na podstawie którego będziemy walczyć o zadośćuczynienie. Może być to oświadczenie o nieobecności w pracy lub opuszczeniu wizyty.

Poprowadzenie sprawy karnej o odszkodowanie po wypadku dla pasażera.

Brałeś udział w wypadku komunikacyjnym, jesteś przekonany o swojej całkowitej lub częściowej niewinności, ale nie wiesz, kto dobrze poprowadzi Twoją sprawę karną? Martwisz się, że zostaniesz niesłusznie obciążony winą oraz kosztami? Wciąż szukasz rzetelnego pełnomocnika? Dobrze trafiłeś! Europejski Lider Odszkodowań poprowadzi Twoją sprawę karną wraz ze sprawą o odszkodowanie NNW, bez dodatkowych opłat, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Zadzwoń, zapytaj – to nic nie kosztuje, nie jesteś tu sam.

Europejski LIDER Odszkodowań 2jpg
Zdjęcie profilowe Zespołu ELO

Miałeś wypadek? Pozwól sobie pomóc. Zespół ELO.

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.