Na tej stronie zgłosisz sprawę o odszkodowanie. Jednak zanim cokolwiek prześlesz przeczytaj uważnie poniższe informację.

Kiedy upływa czas na złożenie wniosku o odszkodowanie? Wniosek o odszkodowanie należy złożyć jak najszybciej, najlepiej bezpośrednio po uzyskaniu niezbędnych dokumentów i informacji. Sprawę o odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby najbliższej można złożyć dopóki nie nastąpi przedawnienie roszczeń odszkodowawczych!

W zależności od sytuacji terminy przedawnienie są różne i wynoszą odpowiednio:

  • 20 lat | w sytuacji, gdy sprawca szkody został skazany prawomocnym wyrokiem karnym,
  • 3 lata | w sytuacji, gdy sprawca szkody został ukarany mandatem karnym lub wyrokiem sądu karnego za wykroczenie,
  • 3 lata | od chwili dowiedzenia się, że w sprawie został popełniony błąd medyczny, jednak nie więcej niż 10 lat od daty popełnienia błędu przez lekarza.

Im szybciej zostanie złożony wniosek o odszkodowanie tym szybciej powinny zostać wypłacone należne świadczenia odszkodowawcze. Proszę pamiętać, że od daty złożenia wniosku naliczane są odsetki od odszkodowania. Biorąc pod uwagę fakt, że niektóre postępowania sądowe trwają nawet kilka lat to może się uzbierać znaczna kwota pieniędzy.

Przesyłając zgłoszenie o odszkodowanie w zależnie od charakteru sprawy będą potrzebne między innymi:

Wypisy szpitalne, wyniki badań, PEŁNE historie choroby z placówek medycznych np. przychodni, szpitala, oddziału ratunkowego, opinie lekarskie, skierowania na dalsze leczenie specjalistyczne lub rehabilitację, zdjęcia doznanych obrażeń, faktury i rachunki w oryginale ponieważ są one niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów poniesionych na leczenie, zakup leków, konsultacji medycznych, dojazdów do placówek medycznych, rehabilitacje.

Przy dochodzeniu odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, zadośćuczynienia za krzywdę, opinie psychiatry, psychologa stwierdzające rozstrój zdrowia na skutek wypadku. Oprócz wymienionych dokumentów przy poszczególnych zdarzeniach mogą być potrzebne dodatkowe.

Na osobny e-mail weryfikacja@MultiAgentGo.pl prześlij nam dokumenty związane ze sprawą do bezpłatnej weryfikacji. Zdjęcia, skany powinny być wyraźne i dobrej jakości.

Potrzebujesz więcej informacji? Zapytaj eksperta ELO. Tel: +48 502 292 222

Wypełnij formularz.

Zgłoszenie sprawy o odszkodowanie.

Klikając „Wyślij” oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu MultiAgentGo™ marki należącej do IMERITRADING. Informacje przesłane za pośrednictwem formularzy są przechowywane na potrzeby obsługi klienta przez nieokreślony czas. Więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityka prywatności.

Strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.